DUYURULAR

BÜTÜN ÜYELERE DUYURULAR


Bütün Kelimeler ||| Herhangi Bir Kelime

 

GENEL DUYURU // MEDOS- AEK Kararı
(Duyuru Tarihi: 28 Mayıs 2020 Perşembe )

Bilindiği üzere, Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya ülkelerine düzenlenecek olan Form A Menşe Belgelerinin 18.04.2020-30.09.2020 tarih ....
(Okuma Sayısı: 65)

MEVZUAT // Vergi Mevzuatındaki Değişiklikler
(Duyuru Tarihi: 28 Mayıs 2020 Perşembe )

27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 311 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere ve diğe ....
(Okuma Sayısı: 99)

GENEL DUYURU // Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği / 2 Haziran 2020
(Duyuru Tarihi: 28 Mayıs 2020 Perşembe )

Ayrıntıl ....
(Okuma Sayısı: 4)

MEVZUAT // 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Duyuru Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba )

T.C Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 22.05.2020 tarihli yazıda: 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, ülkemizde fa ....
(Okuma Sayısı: 21)

MEVZUAT // Vergi Mevzuatındaki Değişiklikler
(Duyuru Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba )

24/05/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti binde 2’den yüzde 1’e y ....
(Okuma Sayısı: 21)

GENEL DUYURU // Uluslararası Yük Taşımacılığı
(Duyuru Tarihi: 22 Mayıs 2020 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 08/05.2020 tarihli ve 7784 sayılı Genelgesi'ne atfen; Kovid-19 Sal ....
(Okuma Sayısı: 43)

GENEL DUYURU // İhraç Bedellerinin Yurda Getirilmesi
(Duyuru Tarihi: 22 Mayıs 2020 Cuma )

Bilindiği üzere; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 3. Maddesi gereğince; Türkiye’de yer ....
(Okuma Sayısı: 57)

GENEL DUYURU // Online Konferans: Pazara Giriş Belgeleri Desteği / 27 Mayıs 2020
(Duyuru Tarihi: 22 Mayıs 2020 Cuma )

Ay ....
(Okuma Sayısı: 54)

GENEL DUYURU // DEİK Talks Sonuç Raporu
(Duyuru Tarihi: 21 Mayıs 2020 Perşembe )

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)‘ndan alınan yazıda, 13 Mayıs 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın, 14 Mayıs 2020 tarihinde ise Dışişleri Bakan ....
(Okuma Sayısı: 53)

DEVLET DESTEKLERİ // Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hk.(2011/1)
(Duyuru Tarihi: 21 Mayıs 2020 Perşembe )


Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ çerçevesinde, Tebliğ’in 7. maddesinin 2. fıkrasında “Yu ....
(Okuma Sayısı: 72)

GENEL DUYURU // Video Konferans: Koronavirüs Salgınının Hedef Pazarlarımızdaki Seyri - 4: Hindistan ve Singapur Pazarlarındaki Gelişmeler / 28 Mayıs 2020
(Duyuru Tarihi: 21 Mayıs 2020 Perşembe )

A ....
(Okuma Sayısı: 62)

MEVZUAT // Bazı Ürünlerin İthalatına Ek Gümrük Vergisi Uygulanacak
(Duyuru Tarihi: 20 Mayıs 2020 Çarşamba )

20/05/2020 tarihli (bugünkü) Resmi Gazete’de yayımlanan 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Ka ....
(Okuma Sayısı: 62)

GENEL DUYURU // Eximbank TL Reeskont Kredisi
(Duyuru Tarihi: 20 Mayıs 2020 Çarşamba )

Türk Eximbank tarafından, ihracatçılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, bir süre önce TL Reeskont Kredisi devreye alınmış olup, söz konusu uygulamaya ilişkin hazırlanan bilgi n ....
(Okuma Sayısı: 54)

MEVZUAT // Kar Payı Dağıtımı Sınırlandırılmasının Usul ve Esasları
(Duyuru Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi )

17/05/2020 tarihli Resmi Gazete’de, 7244 sayılı Kanun ile düzenlenen kar payı/avans kar dağıtımına ilişkin sınırlandırmanın usul ve esaslarının belirlendiği Ticaret Bakanlığı Te ....
(Okuma Sayısı: 62)

GENEL DUYURU // Online Seminer / Covid-19 Sonrası için 3D Planı / 22 Mayıs 2020
(Duyuru Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi )

....
(Okuma Sayısı: 58)

MEVZUAT // Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmetlerin Ücretleri Tebliğ hk.
(Duyuru Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi )

Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 16/05/2020 tarihli Resmi Gazete ....
(Okuma Sayısı: 55)

GENEL DUYURU // Online Konferans / Tasarım Desteği / 20 Mayıs 2020
(Duyuru Tarihi: 15 Mayıs 2020 Cuma )

Ay ....
(Okuma Sayısı: 92)

MEVZUAT // 7223 Sayılı Kanun - İhracatta Türk Malı İmajının Korunması
(Duyuru Tarihi: 15 Mayıs 2020 Cuma )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 4703 sayılı Kanun’un yerine geçmek üzere, 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayıml ....
(Okuma Sayısı: 85)

SEKTÖREL DUYURU // Orman İzin Bedelleri
(Duyuru Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe )

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan yazıda; “Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince Devlet ormanlar ....
(Okuma Sayısı: 89)

GENEL DUYURU // Online World Ecommerce Forum Daveti
(Duyuru Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe )

İngiltere Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) organizasyon partnerliği ve Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı ile düzenlenen World E-commerce Forum 2020< ....
(Okuma Sayısı: 88)


(1 / 125) Önceki Sayfa / Sonraki Sayfa